Details

El model japonès de gestió dels recursos humans i las seva implantació a les filials japoneses de Catalunya

by Curós Vilà, Pilar

Abstract (Summary)
Lobjectiu daquesta tesi doctoral consisteix en determinar si el model de gestió dels recursos humans de les empreses matrius japoneses es transferible a les filials japoneses de Catalunya. Per tot això després dun estudi teòric sobre la literatura existent del model de gestió dels recursos humans japonès i la internacionalització dels recursos humans, sha realitzat un treball empíric mitjançant una enquesta a les filials japoneses instal.lades a Catalunya. En el qüestionari sanalitzen diferents àmbits de la gestió dels recursos humans i que constitueixen les 7 hipòtesis del nostre treball de camp basades en el model de recursos humans japonès referides a: 1- Reclutament i selecció, 2- Promoció i Rotació, 3- Lideratge, comunicació i treball en equip, 4- Motivació, clima laboral i cultura empresrial, 5- Formació i desenvolupament, 6- Avaluació de lacompliment, y 7- Retribució i beneficis socials. Tot això ens ha indicat quina es la tendència del model japonès de recursos humans a les filials catalanes tenint en compte que estem analitzant un contexte cultural diferent a la idiosincrasia dels treballadors japonesos. El treball ens ha permés de proposar dues línies dinvestigació, una a determinar en el temps i una altre en lespai. En el temps amb la nova generació sestà produint un canvi cultural en el qual els joves japonesos intenten importar part dels valors occidentals que es veurà reflectit al llarg de 10-20 anys. I en lespai laplicació de lestudi a altres països europeus, com Anglaterra, França i Alemanya que són els principals països on els japonesos prefereixen instal.lar-se.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Valls Pasola, Jaume

School:Universitat de Girona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:oe organització gestió empresarial i disseny del producte

ISBN:

Date of Publication:12/20/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.