Details

El masaje infantil aplicado a la escuela: nuevas estrategias para la mejora de la calidad afectiva y emocional en atención temprana

by Femenias Andreu, Maria

Abstract (Summary)

En aquest estudi shan observat les interaccions existents entre pares, infants i professionals de leducació en diverses activitats de massatge infantil dins làmbit escolar, les valoracions sobre els seus alumnes i la seva tasca docent, el coneixement del llenguatge corporal infantil, els rols paternofilials, lambient de seguretat i confiança, la interacció infantil amb els seus iguals, lautoconeixement corporal infantil i laprenentatge de conductes positives entre altres variables. En total han participat 426 persones en 24 cursos i tallers, emprant-se qüestionaris oberts i fulls de registre de disseny propi. En aquest estudi es proposa la qualitat afectiva i emocional com la base dun programa de formació per als professionals del primer cicle deducació infantil, presentant-se, a més, una Proposta Didàctica adaptada al currículum daquest cicle, que planteja la introducció del massatge infantil per edats adaptant-se al ritme evolutiu dels infants.

This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Muntaner i Guasp, Joan Jordi

School:Universitat de les Illes Balears

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ciències de l educació

ISBN:

Date of Publication:02/23/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.