Details

El coneixement i el discurs professionalitzador: naturalesa i Canvi en processos densenyament-aprenentatge en una plataforma asincrònica.

by Torras Virgili, Eulàlia

Abstract (Summary)
El coneixement professional és epistemològicament diferent a daltres tipus de coneixement; el coneixement professionalitzador ha de permetre als estudiants gestionar situacions de la seva pràctica professional. En aquest sentit, el coneixement professionalitzador implica unes demandes superiors en comparació a daltres tipus de coneixement. Lobjectiu daquesta tesi doctoral és analitzar la naturalesa del coneixement professionalitzador i el canvi en el discurs professionalitzador en entorns laprenentatge en línia. Analitzar la naturalesa del discurs professionalitzador permet conèixer quins factors estan implicats en la construcció del coneixement professional i ajustar els entorns daprenentatge en línia. Aquesta tesi doctoral descriu els resultats de lanàlisi de quatre casos relatius a la construcció del coneixement professionalitzador en el camp educatiu. Els resultats obtinguts ens mostren que el discurs professionalitzador construït amb mediació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TICs) està estructurat entorn una part molt petita dels tòpics de discurs professionalitzador (menys del 5%). També hem evidenciat diferencies rellevants evidenciades en funció del tipus dactivitat daprenentatge, el tipus de contingut i lescenari de la tasca (tàcit o explícit). Pel que fa al canvi del discurs professionalitzador, els estudiants expressen tensions en la seva concepció de la pràctica i interaccionen com una comunitat de pràctica professional amb diferents característiques depenent del tipus dactivitat, el tipus de contingut i lescenari de la tasca.
Bibliographical Information:

Advisor:Barberà Gregori, Elena

School:Universitat Internacional de Catalunya

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:internet interdisciplinary institut in3

ISBN:

Date of Publication:07/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.