Details

Egenskaper för värmebehandlat virke

by Söborg, Rasmus

Abstract (Summary)
Värmebehandling av virke, som metod för att modifiera virkets egenskaper, är inte någon nyhet på marknaden. Attegenskaperna hos virke förändras då det utsätts för höga temperaturer har varit känt länge och flera metoder förvärmebehandlinghar utvecklats och industrialiserats. I Sverige har dock värmebehandlat virke inte slagit igenom på marknaden inågon större grad.Värmebehandlat virke tillskrivs en mängd förbättrade egenskaper jämfört med obehandlat virke, t~ex ökat motstånd motnedbrytning och ökad dimensionsstabilitet. Färgen på virket förändras också vid värmebehandling. Virket blir mörkare vilketgör det attraktivt som alternativ till populära träslag som inte växer i Sverige. Värmebehandling förbättrar dock intealla egenskaper hos virket utan även försämringar, t ex av de mekaniska egenskaperna, förekommer. En avvägning mellan deförbättrade och försämrade egenskaperna krävs alltså för att göra värmebehandlat virke användbart.Inte bara korrekt information om försämrade egenskaper är viktigt då värmebehandling ska behandlas som modifieringsmetodav virke. Hur stora förbättringarna är sätter också gränser för vilka områden virke behandlat i höga temperaturer lämparsig för. Ett exempel är motstånd mot biologisk nedbrytning där värmebehandlat virke visar på en klar förbättring, men någottotalt skydd innebär värmebehandling inte.För att skapa en korrekt bild av de egenskapsförändringar som behandling i höga temperaturer medför för virke, harutgångspunkten i det här arbetet varit att gå igenom oberoende forskning. Värmebehandling är en intressantmodifieringsmetod som definitivt kan användas för att förädla svenskt virke. Behandlat virke visar på fuktegenskaper somklart förbättras i jämförelse med obehandlat virke vilket är en stor fördel vid användning utomhus och i andra miljöermed stora fuktväxlingar. Den förbättrade dimensionsstabiliteten öppnar för nya användningsområden och en allmänkvalitetshöjning för traditionella träprodukter. Den mörka färg som värmebehandlingen resulterar i har stor potential attgöra värmebehandlat virke populärt för inredningsdetaljer. Värmebehandling är också en process som kan göras väldigtmiljövänlig vilket är en stor konkurensfördel gentemot många andra modifieringsformer.De begränsningar i användning som behandling i höga temperaturer leder till för virke bör inte utgöra något hinder förlyckad användning, så länge användaren är medveten om dem.Försämringar av mekaniska egenskaper som brottgräns gör att värmebehandlat virkeinte bör användas som konstruktionsvirke. I applikationer som ställer mycket höga krav på motstånd mot svampangrepp ärdet tveksamt om de förbättrade egenskaperna för värmebehandlat trä är tillräckliga. Precis som för normalt virke krävsytbehandling för att den nya färgen ska bevaras hos värmebehandlat virke.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:09/12/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.