Details

Egendom och Stöld : Den juridiska hegemonins svårigheter med teknikens nya matematik Theft and Property : The Juridical Hegemony and its Problems with Incorporating the Technologies New Mathematics

by Fiallo Kaminski, Ricardo

Abstract (Summary)

Genom att analysera domstolsmaterialet från rättegången mot fildelningssiten The Pirat Bay, i relation till en idéhistorisk diskussion om äganderätt, har uppsatsen funnit att den liberala tanketraditionen och dess juridiska institutioner står inför en betydelseglidning vad gället begreppsparet ”Egendom” och ”Stöld”. Det har visat sig att Lockes naturtillstånd, varseblivningen av ”det oändliga” på jorden, har skiftat plats; från ”naturen” ut till ”cyberspace”, vilket har resulterat i att fildelningstekniken skapat en ny matematik som omöjliggör tidigare egendomsdefinition.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:egendom stöld the pirat bay hegemoni juridisk diskurs upphovsrätt fildelning jesus tjuv john locke bas överbyggnad idéhistoria liberalism den nya matematiken history of science and ideas idé o lärdomshistoria technology culture teknik och kultur mathematical logic matematisk logik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.