Details

Effektiv datahantering för simuleringsbaserad ruttoptimering

by Klasson, Mikael

Abstract (Summary)

Det här examensarbetet undersöker hur en databaslösning kan utformas för simuleringsbaserad ruttoptimering. Då det finns få relaterade arbeten inom ämnet syftar detta arbete till att undersöka hur en lämplig databaslösning kan utformas och ge riktlinjer för detta. Databaslösningen innefattar både lagring av data samt åtkomst och hantering av data. Då simuleringsbaserad optimering ofta är avancerad innebär detta att en stor och komplex mängd data måste hanteras. Simulator och optimerare använder denna data under själva optimeringsprocessen, vilket ställer krav på effektivitet och snabb åtkomst.

 

Arbetet är inriktat på ett praktiskt problem där sophantering av containrar simuleras och optimeras. Simulering och optimering görs i nära samarbete med datahanteringen, och ett gränssnitt mellan databas och dessa komponenter har därför utformats. Vidare har även ett användargränssnitt utformats så att en användare skall kunna hantera databasen utan någon kunskap om databaser.

 

Resultatet av arbetet är ett webbaserat användargränssnitt där användaren kan lägga till och ändra data, men även starta optimeringsprocessen som sparar ner en optimerad rutt i databasen som sedan kan visas på webbsidan.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:databas datahantering simuleringsbaserad optimering ruttoptimering computer science datalogi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.