Details

Efectes compensatoris entre arrels duna mateixa planta de gira-sol sotmesa a estrès

by Benet i Pifarré, Josep Ignasi

Abstract (Summary)
RESUM: Lobjecte daquesta tesi és estudiar els efectes que provoquen diferents estressos radicals (hídric, fred, dèficit nutricional) aplicats a part del sistema radical en: lintercanvi de gasos de la capçada (Pn, E, gs), el potencial hídric del brot i lactivitat radical (absorció iònica, respiració, càrrega xilemàtica). Per a tal finalitat shan emprat plantes de gira-sol (Helianthus annuus cv. Solmax) crescudes en medi hidropònic líquid, emprant la tècnica de separació darrel en vàries parts regulades independentment. Es tracta de donar resposta a la pregunta de com modula la planta lactivitat de cada part de larrel en un medi heterogeni? Sha estudiat que fan les arrels estressades, obtenint una davallada en la seva activitat (absorció iònica i respiració) provocada pels diferents estressos. També sha comprovat que la part aèria no es veia afectada en cap dels tractaments perque les arrels complementàries mostraven una clara resposta compensatòria a la disminució dactivitat de les arrels estressades, augmentant les seves taxes dabsorció iònica i respiració radical.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Casadesús Brugués, Jaume; Tapia Fernández, Luis; Nogués Mestres, Salvador

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:biologia vegetal

ISBN:

Date of Publication:11/13/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.