Details

Efecte de la ingesta de fitosterols i pectines sobre el perfil lipídic en conills díndies

by Brufau Donés, Gemma

Abstract (Summary)
RESUM: Actualment, les malalties cardiovasculars són la primera causa de mortalitat als països desenvolupats, on el consum de greix, ric en àcids grassos saturats, i el de colesterol és elevat. En aquests països, es troben comercialitzats un gran nombre de productes als que sels han afegit fitosterols i/o pectines. Nombrosos estudis clínics atribueixen, tant als fitosterols com a les pectines, propietats hipocolesterolemiants. No obstant, cap daquests estudis ha avaluat els efectes daquests compostos quan, al mateix temps, lalimentació és rica en àcids grassos saturats i colesterol. Por aquesta raó, es va plantejar lestudi dels efectes de la addició de fitosterols i pectines sobre el perfil lipídic en conills díndies, quan aquests ingredients funcionals es subministren conjuntament amb greixos amb alt contingut en àcids grassos saturats i colesterol. Con aquests plantejament previ, l¡addició de fitosterols no va modificar els valors de colesterol en sang mentre que, al seu torn es va incrementar labsorció dàcids grassos saturats de cadena mitja (làurico i mirístic) i es va disminuir el colesterol output. Per altra banda, laddició de pectina tampoc va disminuir les concentracions de colesterol plasmàtiques, possiblement degut a una hidròlisis prematura daquesta fibra. En resum, en el nostre estudi laddició de pectina i fitosterols subministrats conjuntament amb una alimentació rica en greixos amb alt contingut en àcid grassos saturats i colesterol no va tenir cap efecte beneficiós sobre el perfil lipídic del model animal utilitzat en aquest assaig.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Codony Salcedo, Rafael; Canela Campos, Miguel Ángel; Rafecas Martínez, Magda

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:nutrició i bromatologia

ISBN:

Date of Publication:12/11/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.