Details

Ecophysiological traits and their responses to drought in species from the Balearic Islands with different growth forms

by Galmés Galmés, Jeroni

Abstract (Summary)
Resum

Amb lobjectiu danalitzar com la biodiversitat i ladaptació al clima mediterrani es tradueixen en una diversitat de trets ecofisiològics i la seva resposta a la sequera, i destudiar si aquesta diversitat està relacionada amb formes de creixement i amb la història evolutiva de les espècies, es van seleccionar 24 espècies mediterrànies de les Illes Balears. Es va analitzar la capacitat germinativa, els efectes de la sequera en el creixement de plàntules, respostes ecofisiològiques a la sequera a nivell foliar i ladaptació de lespecificitat de la Rubisco. Es va observar una elevada variabilitat entre espècies, la meitat de la qual associada a les diferents formes de creixement. No sobservà cap diferenciació entre les espècies endèmiques i les no endèmiques. Aquesta elevada diversitat en els trets ecofisiològics i la seva resposta a la sequera suposa un recurs potencial per identificar caràcters adaptatius i un banc genètic per millorar la productivitat de cultius.

This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Flexas Sans, Jaume

School:Universitat de les Illes Balears

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:biologia

ISBN:

Date of Publication:03/13/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.