Details

EQ Med inriktning på skolan

by Linderoth, Hanna; Olofsson, Sofia

Abstract (Summary)
Syftet med arbetet har varit att söka svar på vår problemformulering samt att få en större inblick i ämnet EQ; emotionell intelligens. Våra frågeställningar var: • • • Vad är EQ? Hur kan man arbeta med EQ i skolan? På vilket sätt behövs EQ i skolan? Vi har i vår litteraturstudie valt att utgå från den emotionella intelligensens fem grundbegrepp; att hantera sina känslor, självkännedom, motivation, empati och social kompetens. Vi har valt att göra en etnografisk fallstudie och en kvalitativ enkätundersökning. Det är här vi har lagt vår betoning på EQ i skolan. I vår fallstudie observerade vi fyra elever i en integrerad klass, under tre veckor. Enkätundersökningen gjordes på en skola som har EQ på schemat för att se hur arbetet fungerar i praktiken. Vår slutsats är att EQ verkligen behövs i skolan och även i vår vardag. Vi är inställda på och öppna för att arbeta med EQ i vårt framtida yrke, eftersom vi bara upplevt att allt med EQ är positivt. Vi kan vara mer eller mindre intelligenta, men det är de som har både hjärna och hjärta som blir stjärnor! Nyckelord Keyword EQ, emotionell intelligens, känslans intelligens, känslor, självkännedom, motivation, empati, social kompetens, IQ. 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:eq emotionell intelligens känslans känslor självkännedom motivation empati social kompetens iq

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.