Details

EQ, Emotionell intelligens ur ett skolperspektiv

by Gustavsson, Karin

Abstract (Summary)
Syftet med arbetet har varit att få en fördjupad bild av vad begreppet EQ – emotionell intelligens handlar om. Följande två frågor har använts: Vad är EQ? Hur ser lärare på begreppet EQ och arbetet med barns sociala och emotionella utveckling? Litteraturgenomgången innehåller förutom de fem grundpelarna inom EQ, också en del allmänna tankar runt begreppet, samt hur skolans roll i barnens utveckling ser ut och vad Lpo-94 säger oss. Den senare delen av arbetet består av en sammanställning av fyra kvalitativa djupintervjuer gjorda med grundskollärare som arbetar med EQ i skolan. Min slutsats är att arbetet med EQ bör genomsyra och ingå som en naturlig grundtanke i dagens skolarbete. Dagens samhälle har av olika anledningar bidragit till att läraryrket har kommit att omfatta nya sociala och emotionella dimensioner, och arbetet med EQ kan bidra till att lägga en stabil och trygg grund hos eleverna inför den framtid som väntar dem. Nyckelord Keyword EQ, Emotionell intelligens, känslor, motivation, empati, social kompetens 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:eq emotionell intelligens känslor motivation empati social kompetens

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.