Details

Drivkrafter och etableringsstrategier på en riskmarknad - Ryssland

by Krasniakova, Elena

Abstract (Summary)
I takt med integration av marknader samt dagens kommunikationsmöjligheter måste företag anpassa sig till den nya omgivningens villkor. Företag står då i val att antingen stärka sin position på hemmamarknaden eller söka sig till nya marknader, som är alltid förenade med olika risker.Denna studie handlar om vilka drivkrafterna är och vilka strategier som används när företag etablerar sig på en riskmarknad. Undersökningen baseras på fem fallföretag som kompletteras med Exportrådets affärsklimatstudie.I undersökningen framgick att företagen anser att affärsmiljön i Ryssland är komplex och har många grundläggande brister. Men trots att marknaden är svår att arbeta i, innebär Ryssland en enorm potential. Företag drivs både av proaktiva och reaktiva motiv, där globaliseringen är grundläggande drivkraft till varför företag etablerar sig på en riskmarknad. Företag är tvungna att söka sig till riskmarknader för att många etablerade marknader är redan penetrerade och mättade. Innan företag gör en satsning på en riskmarknad gör de flesta företag en grundlig utvärdering av marknaden och dess risker. När det är gjort väljer företag olika etableringsstrategier utifrån olika faktorer. Dessa strategier beror på bransch, storlek och produkt, men inte minst av hur mycket kontroll företaget vill behålla samt hur mycket resurser som finns inom företaget. Utifrån det bestämmer företag den mest optimala etableringsform i förhållande till ovannämnda faktorer.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:internationalisering

ISBN:

Date of Publication:01/18/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.