Details

Diversitat de Bacteris Verds del Sofre en llacunes salines i osmoadaptació amb N(epsilon)-acetil-ß-lisina

by Triadó Margarit, Xavier

Abstract (Summary)
Lobjectiu principal del treball de recerca és aprofundir en el coneixement del grup de Bacteris Verds del Sofre (BVS) des del punt de vista de la relació amb la salinitat. Lestudi sha restringit als representants halotolerants o halòfils del grup amb tres línies de treball que corresponen a diferents àmbits de coneixement, com són la descripció del biòtop i la riquesa específica de les comunitats de BVS en els ambients naturals, lavaluació de la significació taxonòmica de la capacitat de desenvolupament en ambients salins en el marc de discussió de la taxonomia-filogenètica del grup, i lanàlisi de les estratègies fisiològiques desenvolupades per a losmoadaptació en medi salí.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Vila Portella, Xavier

School:Universitat de Girona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:iea institut d ecologia aquàtica

ISBN:

Date of Publication:07/29/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.