Details

Discurs de la racionalització del treball a catalunya durant l'era de l'organització, 1900-1936

by Cortès Martí, Josep Mª

Abstract (Summary)
Abstrac La tesi obre una línia de recerca, el pensament organitzatiu a Catalunya, que fins aquest moment no shavia tractat. Així mateix és un ideari reformador bastit sobre una discussió doctrinal del taylorisme i fordisme. El debat aspira a construir la nova societat: la tecnopolis a Catalunya. La racionalització del treball sentén com instrument de política social, en tant que lincrement de productivitats suposarà un augment de les remuneracions i alhora provisió de béns a preu. Atès que es resol lescassetat, dilueix la desigualtat social, possibilita la superació del conflicte social. En tant que, les minories selectes ho són, ja que competeixen pel control i la implantació duna tecnologia concreta. El domini duna o altra minoria es dóna quan hi ha capacitat dimposar una situació de monopoli tecnològic. Alhora que les majories selectes així esdevenen, per la seva suficiència en la producció i en el seu posterior consum de béns tecnificats.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Brunet Icart,Ignasi

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de gestió d empresa

ISBN:

Date of Publication:12/17/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.