Details

Didaktisk design för fysiska aktiviteter i förskola : en intervjustudie med sex förskollärare

by Provatkina, Nadja

Abstract (Summary)

Det här examensarbetet handlar om fysiska aktiviteter i fyra förskolor. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare designar verksamhet i fysiska aktiviteter för förskolebarn. De övergripande frågorna som ligger till grund för detta arbete är vad fysiska aktiviteter i förskola kan vara och vilka förutsättningar för fysiska aktiviteter förskollärare skapar inom området fysisk aktivitet. Examensarbetes teoretiska utgångspunkt är det designteoretiska perspektivet som fokuserar sig på frågor som hur, på vilket sätt och med hjälp av vilka medel ges kunskapen form. Undersökningen genomfördes med hjälp av strukturerade intervjuer med sex förskollärare. Resultatet visar att de medverkande förskollärarna har liknande uppfattningar om fysiska aktiviteter med förskolebarn. Förskollärare designar verksamhet med fysiska aktiviteter utifrån de möjligheter och resurser som finns tillgängliga och deras didaktiska val är i stort sett överensstämmande med varandra. Det finns dock en del begränsningar som förskollärare upplever i sin verksamhet med fysiska aktiviteter.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fysiska aktiviteter förskola rörelse och barn pedgogical work pedagogiskt arbete

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.