Details

Diagnostisering av dyslexi : i teorin och i praktiken

by Eriksson, Charlotte

Abstract (Summary)
Detta arbete handlar i första hand om hur en dyslexiutredning går till. Jag har genom litteraturstudier och en fallstudie försökt besvara mina frågeställningar som rör definition, symtom, utredningsprocessen med de professioner som ingår samt vad testerna, som en elev får gå igenom innan en diagnos kan ställas, fokuserar kring. Det finns väldigt många definitioner av dyslexi men jag har valt att presentera några som både har likheter och skillnader. Vidare nämner jag olika symtom som är viktiga att uppmärksamma hos elever samt möjliga orsaker till handikappet. Den största delen i arbetet beskriver förloppet från remiss till diagnos, vilka delar som ingår i en utredning och vad som är viktigt att undersöka för att få en helhetsbild av eleven och kunna kartlägga svårigheternas karaktär och omfattning. I resultatdiskussionen knyter jag sedan ihop teorin med hur det fungerar i praktiken. Nyckelord Keyword dyslexi, definition, symtom, utredning, diagnostisering
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:dyslexi definition symtom utredning diagnostisering

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.