Details

Development of Techniques Based on Natural Polymers for the Recovery of Precious Metals

by Ruiz Planas, Montserrat

Abstract (Summary)
RESUM Aquest treball contribueix a l'estudi de la sorció de metalls preciosos en chitosan, presentant-lo com una futura alternativa a nivell industrial en front dels altres processos ja utilitzats actualment. Concretament el nostre estudi esta centrat en la recuperació de metalls preciosos provenint de solucions clorhídriques a baixes concentracions. Degut a l'alt valor i poca abundància d'aquests metalls, es necessari desenvolupar i consolidar nous processos de recuperació i separació per aquests metalls. El treball presentat en aquesta tesi ha estat planificat basant-se en la contribució entre l'estudi de les propietats del chitosan realitzada en el "Laboratoire Gènie de l'Environnement Industrial de l?Ecole des Mines d?Alès" i per la investigació del comportament dels metalls preciosos en solució realitzada en el Departament de Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya. Per portar els nostres objectius a terme, el primer treball va consistir en el estudi de les condicions d'equilibri i en les cinètiques d'adsorció del pal·ladi utilitzant flocs de chitosan. Aquest estudi es va realitzar en reactor tancat i obert. Un cop aquesta part del treball va ser realitzada el nostre interès es va centrar en l'obtenció de nous derivats del chitosan que milloressin la seva capacitat d'adsorció, insertant derivats de sofre a la cadena de chitosan. Aquests nous derivats van ser utilitzats per l'estudi de la capacitat de sorció del platí i pal·ladi. Per altre part degut als problemes generats per el alt contingut d'aigua en les perles de chitosan fabricades, es va realitzar un estudi amb perles prèviament secades i posteriorment rehidratades. Finalment les nostres investigacions per tal de completar el nostre treball es van ampliar per l'estudi del osmi, iridi, rodi, ruteni. Aquesta Tesi Doctoral resumeix el treball presentat en els següents articles: I. Palladium Sorption on Glutaradehyde Crosslinked ChitosanM. Ruiz, A. M. Sastre i E. GuibalReactive & Functional Polymers, 45, 155-173 (2000) II. Palladium Sorption on Glutaraldehyde-Crosslinked Chitosan in Fixed-Bed SystemsM. Ruiz, A. M. Sastre, M. C. Zikan i E. GuibalJournal of Applied Polymer Science, 81, 153-165 (2001) III. Platinum and Palladium Sorption on Chitosan DerivativesE. Guibal, M. Ruiz, T. Vincent, A. M. Sastre i R. Navarro MendozaSeparation Science and Technology, 36 (5 & 6), 1017-1040 (2001) IV. Palladium Sorption Using Chitosan DerivativesM. Ruiz, A. M. Sastre, J. R. Degorce-Dumas i E. GuibalTexts of textes des affiche posters. International Water Association (2000). ISBN: 2-9515416-0-0 V. Pd and Pt Recovery Using Chitosan Gel Beads. I. Influence of Drying Process on Diffusion PropertiesM. Ruiz, A. M. Sastre, E. GuibalSeparation Science and Technology (2002), en premsa VI. Pd and Pt Recovery Using Chitosan Gel Beads. II. Influence of Chemical Modification on Sorption PropertiesM. Ruiz, A. M. Sastre, E. GuibalSeparation Science and Technology (2002), en premsa VII. Influence of Drying Process of Chitosan Beads on the Sorption of Platinum and PalladiumM. Ruiz. A. M. Sastre i E. GuibalAdvances in Chitin Sciences, VI, (2002), en premsa VIII. Osmium and Iridium Sorption on Glutaraldehyde Crosslinked Chitosan Gel BeadsM. Ruiz, A. M. Sastre i E. GuibalSolvent Extraction Ion Exchange, sotmès per a publicació
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Guibal, Eric; Sastre Requena, Ana M. (Ana María)

School:Universitat Politécnica de Catalunya

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:713 enginyeria química

ISBN:

Date of Publication:05/10/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.