Details

Det första året : kan man hoppa över det?

by Lindh, Anne-Li

Abstract (Summary)
Syftet med detta arbete är att ta del av hur nyutbildade lärare erfarit sin första tid i yrket. Jag har också varit intresserad av att synliggöra om de nya lärarna är nöjda med den introduktion de fått och om de fått något mentorsstöd. Lärarutbildningens nytta i deras arbete är en annan aspekt som studeras. I arbetet har jag valt att använda mig av två metoder, dels en litteraturstudie och dels en kvalitativ intervjustudie av sex nyutbildade lärare. Denna studie sträcker sig över ett brett spann då deltagarna arbetat allt från tre månader till tre och ett halvt år. Resultatet visar att de flesta lärare i intervjustudien har upplevt det första året som mycket påfrestande. Men redan i slutet av den andra terminen har situationen förbättrats och de har känt sig tryggare i sin lärarroll. Då har de lärt känna eleverna, kollegerna och lokalerna samt upplevt en större säkerhet i undervisningen. Nyckelord Keyword Nyutbildade lärare, den första tiden, introduktion, mentorskap, föräldrakontakt, lärarutbildning 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:nyutbildade lärare den första tiden introduktion mentorskap föräldrakontakt lärarutbildning

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.