Details

Det är inte bara att lägga schema :implementeringsformer vid in- och genomförande av flexibla arbetstidsmodeller i kommunernas sociala omsorgsverksamheter

by Westring-Nordh, Marianne, PhD

Abstract (Summary)
Detta är en avhandling som på ett interaktivt sätt har följt och kommunicerat in- och genomförandeprocesserna av flexibla arbetstidesmodeller i åtta kommuners social omsorgsverksamheter, med ett personalperspektiv som fokus. Teorier om delaktighet, klass, kön och flexibilitet är de utgångspunkter som har fungerat som bollplank och som har försjupats. Fyra olika implementeringsformer har framträtt. Dessa påverkar in- och genomförandet i hög grad. Avhandlingen visar i flera delar på en tydlig diskrepans mellan uttalade visioner och konkreta handlingar. Trots visioner om mer demokratiska organisationsformer används i hög grad auktoritära strukturer som medför återkommande dilemman inom organisationen.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.