Details

Räntefria lån : Det rätta sättet att låna?

by Lindell, Johanna; Larsson, Sarah

Abstract (Summary)

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur räntefria lån fungerar och är det i längden det bästa sättet att låna pengar på. Ger en räntefri bankverksamhet ett mer rättvist samhälle?

 

Metod: I denna uppsats har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod då vi har haft en intervju och inga data som är mätbara. Vår intervjumetod var ostrukturerad då den intervjuade hade chans att styra hur intervjun artade sig och en öppen dialog fördes. En undersökning kan ha olika avsikter, vi använde oss av de beskrivande och förstårliga. Då syftet med examensarbetet gick ut på att beskriva en verksamhet och förstå hur förloppet och olika handlingar påverkar människorna.

 

Resultat & Slutsats: Vi har i vår studie kommit fram till att räntefria lån fungerar ungefär som lån med ränta, kostnaden blir ungefär den samma. Det som skiljer lånealternativen åt är att räntefria lån bidrar till ett mer rättvist samhälle. Alltså räntefria lån och sparande har ett bra syfte men vi har kommit fram till att det i praktiken är svårt att genomföra och införa i dagens samhälle.

 

Förslag till fortsatt forskning: Vårt förslag till fortsatt forskning är att undersöka om det är rent praktiskt genomförbart att införa ett räntefritt samhälle. Och undersöka om det finns andra alternativ än JAK Medlemsbank om man vill låna räntefritt och undersöka om de kanske till och med är bättre.

 

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats ska ge mer förståelse hur räntefria lån går till och fungerar. Vad de totala kostnaderna blir och vad skillnaden är mot lån med ränta. Studien visar även att räntefria lån ger ett mer rättvist samhälle.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:interest free loans fair society savings räntefria lån rättvist samhälle ränta räntefritt sparande business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.