Details

Design av kognitiv assistans

by Svensk, Arne

Abstract (Summary)
De senaste tjugo åren har många personer med utvecklingsstörning valt att flytta till egna lägenheter med olika former av assistans. För de flesta har det inneburit ett ökat personligt ansvar för olika uppgifter i hemmet. Några har klarat detta utan probl
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Lunds universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:TECHNOLOGY; Kognitiv assistans; Kognitiva funktionshinder (utvecklingsstörning och hjärnskador); Vardagsteknik; Etnologi

ISBN:91-631-0782-1

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.