Details

Delaktighet och förtroende - finns dessa i ett förändringsarbete

by Holm, Sofia

Abstract (Summary)
Titel: Delaktighet och förtroende – finns dessa i ett förändringsarbete? Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Högskolan i Gävle Institutionen för ekonomi 801 76 Gävle Författare: Sofia Holm Handledare: Per-Arne Wikström Syfte: Syftet med det här arbetet är att beskriva hur personalen, ledningsgrupp och chefer upplever att organisationsförändringar genomförs hos Försäkringskassan Gävleborg. Detta med fokus på personalens delaktighet i förändringsarbetet och förtroende för ledningsgruppen och chefsgruppen. Slutsats: Ledningsrepresentanten tror att de lyckas skapa delaktighet och förtroende bland majoriteten av personalen medan områdeschefen upplever att ledningen och chefer har misslyckats radikalt med att skapa delaktighet och förtroende för ledningen men att förtroendet för närmsta chefen är stort. Enhetschefen tycker att de inte lyckats helt med att skapa delaktighet men att de har hanterat sin del på ett bra sätt. Upplevelsen av förtroende delar hon med områdeschefen. Endast en eller två ur personal gruppen kände delaktighet och/eller förtroende för lednings- och chefsgruppen. Några kände att de delvis kände delaktighet och förtroende medan de flesta inte kände vare sig delaktighet eller förtroende. Nyckelord: Omorganisation, delaktighet och förtroende 2
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:reorganisation participation and confidence

ISBN:

Date of Publication:06/10/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.