Details

Deferred Rendering : Jämförelse mellan traditionell deferred rendering och light pre-pass rendering

by Bernhardsson, Johan

Abstract (Summary)

Då scenkomplexitet och ett högre antal ljuskällor blir vanligare inom spel har ett behov av algortimer för att hantera dessa scener, med bra prestanda, uppståt. En allt vanligare algoritm för detta är Deferred Shading. Rapporten utvärderar två olika metoder för Deferred Shading (traditionell Deferred Shading och Light pre-pass rendering).

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:deferred shading forward rendering light pre pass realtidsrendering computer science datalogi

ISBN:

Date of Publication:01/01/1987

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.