Details

De la vinya a la ramaderia. El canvi en el model agrari menorquí (1708-2006)

by Méndez Vidal, Alfons Xavier

Abstract (Summary)
Resum

En aquest estudi s'analitza l'evolució del sector vitícola de Menorca durant els segles XVIII, XIX i XX confrontant-lo amb la del sector ramader. En el segle XVIII es constata un avanç de la producció vinícola, gràcies a l'estímul de l'augment de la població. No obstant això, aquesta disminueix a partir de 1830, quan l'economia insular sofreix una severa depressió. L'excedent vinícola generat ocasiona una forta caiguda dels preus. Així, quan el oídium assoli la illa a partir de 1852, s'experimentarà una arrencada massiva de vinyes. Parallelament augmenta el pes de la ramaderia bovina, amb una importància creixent de la producció formatgera, i que, quan a la dècada de 1960 desaparegui el cultiu del blat, es convertirà en l'únic sector agrari de la illa. Tanmateix, i malgrat l'augment dels rendiments esdevingut a partir de 1950, la ramaderia presentarà una capacitat de generació de renda decreixent.

This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Manera Erbina, Carles

School:Universitat de les Illes Balears

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:economia aplicada

ISBN:

Date of Publication:01/28/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.