Details

Cost efectivitat del tractament antidepressiu. Avaluació del cost-efectivitat i cost-utilitat dels antidepressius en el tractament de persones amb trastorns depressius en Atenció Primària de Salut a Catalunya.

by Serrano Blanco, Antoni

Abstract (Summary)
INTRODUCCIÓ: La depressió és el trastorn psiquiàtric amb major prevalença a la població general. Sestima que en el futur la depressió seguirà sent una patologia rellevant. Així, Murray i López, en linforme elaborat per la Organització Mundial de la Salut, estimen que lany 2020 la depressió serà la segona causa de Anys de Vida Perduts per Discapacitat, amb la probabilitat de que augmenti la seva importància en les properes dècades. La Depressió Major reb un tractament basat eminentment en la prescripció de fàrmacs antidepressius des dàmbits no especialitzats, i comporta uns costos econòmics que no han parat daugmentar. Aquests fets, juntament amb la constatació duns recursos escassos i que molta gent no reb atenció, ha ajudat a la presa de consciència dels decisors sanitaris i els responsables econòmics sobre la necessitat de fer un lús més racional possible dels recursos. Davant la creixent demanda i la limitació dels recursos cal fer una distribució equitativa dels recursos per tal que arribin a tothom que ho necessiti. METODOLOGÍA: Es revisen les publicacions més rellevants sobre la farmacoeconomia dels antidepressius i es presenten resultats de dos estudis farmacoeconòmics comparant antidepressius al nostre país. RESULTATS: Serrano-Blanco A, Gabarron E, Garcia-Bayo I, Soler-Vila M, Caramés E, Peñarrubia-Maria MT, Pinto-Meza A, Haro JM and the DAPGA group. Effectiveness and cost-effectiveness of antidepressant treatment in primary health care: a six month randomised study comparing fluoxetine to imipramine. J Affect Disord 2006 Apr; 91 (2-3): 153-63. En aquest article es compara mitjançant un estudi aleatoritzat prospectiu el cost-efectivitat dimipramina respecte imipramina segons la prescripció dels metges de Atenció Primària de Catalunya. Malgrat no existeixen diferències estadísticament significatives en quant a lefectivitat, els pacients que van iniciar tractament amb imipramina presenten uns costos totals associats al tractament menors que en aquells que van iniciar el tractament amb fluoxetina. Les diferències sexpliquen fonamentalment per uns menors costos indirectes en aquells que van iniciar tractament amb imipramina. Serrano-Blanco A, Pinto A, Suárez D, Peñarrubia Maria MT, Haro JM. Cost-utility of mental health interventions for Depression in primary care in Catalonia. Acta Psychiatr Scand 2006: 114 (Suppl. 432): 39-47. En aquest estudi no aleatoritzat amb seguiment naturalístic sanalitza el cost-utilitat de diferents inhibidors de la recaptació de serotonina en el tractament dels trastorns depressius en Atenció Primària de Catalunya. Fluoxetina és el fàrmac presenta millors índex de cost-utilitat respecte paroxetina, sertralina i citalopram. CONCLUSIONS: Imipramina suposa una opció més cost-efectiva que fluoxetina en el tractament dels trastorns depressius en Atenció Primària a Catalunya. Fluoxetina suposa una opció més cost-útil que paroxetina, citalopram i sertralina en el tractament dels trastorns depressius en Atenció Primària a Catalunya.
Bibliographical Information:

Advisor:Gastó Ferrer, Cristóbal; Vicens Pons, Enric

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:psiquiatria i psicobiologia clínica

ISBN:

Date of Publication:09/21/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.