Details

Contributions to Mental Poker

by Castellà Roca, Jordi

Abstract (Summary)
Les xarxes d'ordinadors i especialment Internet han permès que algunes activitats comuns com per exemple comprar o jugar es puguin fer de forma remota (e-shopping i e-gambling). El joc del poker a través d'una xarxa de computadors es coneix com mental poker. Mantenir la operativa del joc al mateix temps que es garanteixes els mateixos estàndards de seguretat, imparcialitat i auditoria que ofereixen els casinos en el poker tradicional és un problema complex. Els aspectes més importants a tenir en compte quan es dissenya un protocol de mental poker són els següents: la funcionalitat del joc, la seguretat, i els costos computacionals y de comunicació. Les propostes en la literatura normalment es centren únicament en els dos primers punts. Això fa difícil saber quina de les propostes és més eficient garantitzant la mateixa funcionalitat i seguretat. La tesi comença amb un anàlisi formal dels costos de les principals propostes en la literatura. El anàlisi no es limita als costos, sinó que estudia la seguretat de cada proposta, de fet, el nostre estudi va detectar una debilitat important en un dels protocols comparats. L'atac es presenta en un capítol separat desprès de lanàlisi comparatiu global. Els tres capítols següents de la tesi presenten tres nous protocols que milloren les propostes de la literatura en diferents aspectes. La primera proposta pertany a la família de protocols sense TTP i que no preserven la confidencialitat de l'estratègia dels jugadors. La segona proposta és unprotocol sense TTP que preserva la confidencialitat de l'estratègia dels jugadors. El protocolredueix el cost computacional de manera que els jugadors realitzen menys operacionsmatemàtiques. La tercera proposta presenta una nova funcionalitat que normalment no ofereixen els protocols en la literatura, que és la tolerància a l'abandó de jugadors. És a dir, els jugadors poden continuar jugant malgrat alguns jugadors abandonin el jocal mig de la partida.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Borrell Viader, Joan; Sebé Feixas, Francesc; Domingo Ferrer, Josep

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:654 departament de telecomunicació i enginyeria sistemes

ISBN:

Date of Publication:05/09/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.