Details

Comptabilitat i els reptes de l'actual "management" empresarial, La. Des de la rendició clàssica de comptes fins a la comptabilitat i auditoria social.

by Morrós Ribera, Jordi

Abstract (Summary)
La tesi està estructurada en quatre parts i les conclusions finals. A la primera part realitzem una introducció a levolució de la comptabilitat i del management. Lobjectiu de partida a lhora delaborar aquesta breu panoràmica evolutiva era la de trobar-nos preparats per afrontar un terreny dinvestigació que intuíem estretament interrelacionat entre el camp de la comptabilitat i el del management. En aquesta part introductòria realitzem a continuació una presentació de les línies dinvestigació principals, i quina o quines poden ser, segons el nostre parer, més aplicables a la Comptabilitat i Auditoria Social (CAS). Finalment fem una presentació de levolució de la CAS sota diferents perspectives. En primer lloc ho fem des dun punt de vista conceptual i històric. A continuació ho presentem respecte daquells camps que shi troben interrelacionats i, finalment, presentem alguns dels àmbits temàtics principals i una síntesi de levolució a diferents països, fins a arribar a una de les primeres normes com és la Social Accountability 8000 (SA8000), la qual encara no és una norma genèrica sinó una especialització per a un camp concret tal com tindrem ocasió dexposar. La segona part té lobjectiu de presentar les eines pròpies de la CAS des duna perspectiva instrumental. Fem una presentació de lenfocament dels stakeholders propi de la planificació estratègica de les organitzacions, junt amb una perspectiva que considerem prèvia a la CAS que és la del corporate citizenship, i dues possibles línies metodològiques per a la CAS. La del centre Info Suisse de Friburg, que considerem alternativa a lenfocament adoptat en aquesta tesi, i finalment lenfocament que creiem més prometedor que és el de la New Economics Foundation (NEF). La tercera part entra de ple en lanàlisi de la primera norma genèrica existent sobre CAS la norma AA1000 de lInstitute of Social and Ethical AccountAbility, molt estretament vinculat a la NEF, i una presentació dun document duna associació professional de comptables, que lhem trobat interessant danalitzar pel que suposa daproximació des del món de la comptabilitat financera a la CAS. La quarta part té com a objectiu la presentació dexperiències aplicades de CAS. Més endavant justificarem la selecció de les entitats incloses en aquesta part. En aquest moment subratllarem que la primera entitat triada és la multinacional The Body Shop, que hem presentat en primer lloc per trencar la idea preconcebuda que la CAS és una realitat més pròpia del món no lucratiu. La segona entitat inclosa és Traidcraft, que pertany clarament al sector dentitats no lucratives. Lobjectiu daquesta part és illustrar la diversitat daproximacions a la CAS, exemplificades en aquestes dues entitats.
Bibliographical Information:

Advisor:Casanovas Parella, Ignacio

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:comptabilitat

ISBN:

Date of Publication:01/31/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.