Details

Cleantech in China : A study of the possibilities for Swedish SME´s to conduct business in China, and the mutual benefits for China and Sweden

by Nilvander, Emil; Ålund, Frida

Abstract (Summary)
Title: Titel: Level: Examensarbete i ämnet företagsekonomi Cleantech in China -A study of the possibilities for Swedish SME’s to conduct business in China, and the mutual benefits for China and Sweden. Miljöteknik i Kina -En studie av möjligheterna för svenska småföretag att göra affärer i Kina, och de ömsesidiga fördelarna för Sverige och Kina. Final assignment for Master of Science in Business Administration Department of Business Administration University of Gävle SE – 801 76 Gävle SWEDEN Telephone: +46 (0)26 64 85 00 Telefax: +46 (0)26 64 85 86 Internet: Authors: www.hig.se Emil Nilvander Frida Ålund Date: 2008-01-16 Supervisor: Purpose: Syfte: Ernst Hollander How to make Swedish and Chinese technology transfer in the environmental area beneficial and sustainable. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska och kinesiska miljöteknikföretag kan skapa ett hållbart samarbete som gagnar båda parter.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:china cleantech economy international relations

ISBN:

Date of Publication:04/02/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.