Details

Characterization and efficacy of bacterial strains for biological control of soil-borne diseases caused by Phytophthora cactorum and Meloidogyne javanica on Rosaceous plants

by Agustí Alcals, Lourdes

Abstract (Summary)
RESUM Savaluaren 58 soques de Pseudomonas fluorescens i Pantoea agglomerans per la seva eficàcia en el biocontrol de la malaltia causada per loomicet Phytophthora cactorum en maduixera i pel nematode formador de galles Meloidogyne javanica en el portaempelt GF-677. Es desenvolupà un mètode ex vivo dinoculació de fulla amb lobjectiu de seleccionar soques bacterianes com a agents de control biològic de P. cactorum en maduixera. Tres soques de P. fluorescens es seleccionaren com a soques eficaces en el biocontrol del patogen en fulles i en la reducció de la malaltia en plantes de maduixera. La combinació de soques semblà millorar la consistència del biocontrol en comparació amb les soques aplicades individualment. Tres soques de P. fluorescens es seleccionaren per la seva eficàcia en la reducció de la infecció de M. javanica en portaempelts GF-677. La combinació daquestes soques no incrementà leficàcia del biocontrol, però semblà reduir la seva variabilitat.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Moragrega Garcia, Concepció; Bonaterra Carreras, Anna

School:Universitat de Girona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:intea institut de tecnologia agroalimentària

ISBN:

Date of Publication:01/28/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.