Details

Proteïna C-Rectiva. Estudis en població de l'àrea Mediterrànea

by Bertran Ferrús, Núria

Abstract (Summary)
Resum Introducció. Les malalties cardiovasculars estan associades a una mortalitat elevada en el món occidental. La necessitat destablir valors de risc de patir la malaltia i lassociació daquesta amb el procés inflamatori, va motivar estudiar la proteïna C- reactiva (PCR). L American Heart Association (AHA) en base a nombrosos estudis que consideraven amb gran unanimitat que el risc de patir malaltia cardiovascular era superior en els pacients del tercer tertil de PCR respecte als del primer tertil, ha establert criteris dinclusió daquesta determinació en protocols clínics i Sanitat Pública. S han establert tres nivells de risc ( < 1.0 ; 1.0 -3.0 i > 3.0 mg/L). Per altra part cal conèixer la població per aplicar criteris i sha considerat dinterès abordar lestudi en poblacions de làrea mediterrània, pacients de la nostra pràctica clínica habitual. Contribuir al coneixement del paràmetre PCR per aconseguir una millor prevenció del procés arterioscleròtic i /o malaltia cardiovascular és el propòsit daquesta Tesi Doctoral. Objectius (1) Lavaluació dun mètode dimmunoassaig turbidimètric dalta sensibilitat per la mesura de PCR (PCRas). (2) Investigar en dones fèrtils des de la preconcepció i durant el procés normal de lembaràs, canvis cronològics en la concentració de PCR i valorar lassociació entre la concentració i líndex de massa corporal i augment de pes entre altres variables. (3) Establir valors de referència de PCR en població sana i estudiar els efectes de nutrients i de factors involucrats en lestil de vida en aquesta concentració. (4) Valorar lassociació de la PCR i la proteïna inflamatòria MCP-1 en pacients amb diagnòstic de patologia hepàtica crònica segons histologia. Conclusions En lavaluació dun mètode de PCRas, es va trobar una sensibilitat de 0.3 mg/L. Es va descartar interferència analítica en mostres lipèmiques (triglicèrids ? 6 mmol/L), ictèriques (bilirubina ? 175 µmol/L), hemolitzades ( hemoglobina ? 5 g/L) i amb paraproteïnes ( IgG, IgA, IgM ? 20 g/L). En la població gestant, el pes de la mare va ser determinant. Líndex de massa corporal a la preconcepció va determinar la PCR en el primer trimestre i laugment de pes va determinar la PCR en el moment del part. La població del segon estudi és representativa de població adulta i sana de làrea mediterrània. Es van obtenir valors de referència basals de PCR similars a la població del nord dEuropa i dels EUA. Es va estudiar lassociació amb els hàbits de nutrició. Una anàlisi multivariant entre diferents nutrients i la PCR va mantenir una associació amb la ingesta de folat. Això podria implicar un tipus de dieta (rica en fruita i vegetals) associada amb valors baixos de PCR. La població objecte del tercer estudi va ser de pacients amb malalties hepàtiques cròniques i diferents graus dinflamació. Es va estudiar també el marcador MCP-1 implicat en el procés inflamatori i lassociació daquest i de la PCR amb la intensitat o el grau dinflamació. No es va trobar cap associació entre les concentracions sèriques de PCR i el grau de disfunció hepàtica tot i que els valors plasmàtics de MCP-1 sí que es van relacionar amb levolució de la malaltia.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Camps Andreu, Jordi; Pujol bajador, Isabel

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de ciències mèdiques bàsiques

ISBN:

Date of Publication:07/20/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.