Details

Born Global - Konsten att överleva en tidig globalisering Born Global - The art of surviving an early globalization

by Wahlbro, Erik; Ringblom, Peter

Abstract (Summary)

 

Sammanfattning

I takt med att världen krymper och gränserna mellan världens länder suddas ut ökar möjligheterna för små- och medelstora företag att snabbt slå sig in på den globala marknaden. De företag som inom de närmaste åren efter sin etablering får en snabb tillväxt på internationella marknader brukar benämnas Born Global företag. Det är just denna kategori av företag vi har valt att undersöka. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som gör det möjligt för ett Born Global företag att överleva en tidig internationalisering. De traditionella teorierna om internationalisering domineras av Uppsalamodellen som förespråkar att denna process sker gradvis hos företagen. Företagen ger sig in på nya marknader allt eftersom de får ny kunskap och information om de berörda marknaderna. Denna teori har på senare år blivit utmanad av Born Global fenomenet då Uppsalamodellen kan anses vara en föråldrad modell.

 

En generell definition av vilka kriterier som ett företag ska uppfylla för att klassas som ett Born Global företag finns inte, utan varje författare har en egen definition. Vi har därför kombinerat olika författares definitioner för att få fram lämpliga kriterier. Ett Born Global företag ska enligt oss ha en export som motsvarar minst 25 % av deras omsättning och detta ska ha skett inom tre år efter starten. Dessa kriterier använde vi sedan för att välja ut lämpliga företag att undersöka. Efter att ha genomfört undersökningen kom vi fram till att de viktigaste faktorerna för att överleva en tidig internationalisering är att ha en unik produkt eller tjänst samt en internationellt driven entreprenör.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Karlstads universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:born global internationalisering business and economics ekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.