Details

Boksamtal. Att arbeta med skönlitteratur som stimulans för språk och tanke.

by Grönberg, Ylva

Abstract (Summary)
Det här examensarbetet handlar om litteraturläsning ur ett receptionsperspektiv, hur man kan arbeta med skönlitteratur i undervisningen i grundskolans senare år och då speciellt hur man som lärare leder goda och utvecklande boksamtal med eleverna. Arbetet består av en litteraturstudie och en undersökning. Undersökningsmaterialet utgörs av transkriptioner av två boksamtal samt elevernas reflektioner inför och efter samtalen. Studien visar att i en medveten och välplanerad litteraturundervisning, där elevernas läsupplevelser får stå i centrum, kan eleverna i mötet med skönlitteraturen få värdefull kunskap om sig själva och omvärlden. I boksamtalets dialog fördjupas deltagarnas läsupplevelser och de får möjlighet att uttrycka och pröva sina intryck, uppfattningar och värderingar. Nyckelord Keyword Boksamtal, litteratursamtal, litteraturundervisning, litteraturreception, läsning, skönlitteratur
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:boksamtal litteratursamtal litteraturreception litteraturundervisning läsning skönlitteratur läsutveckling

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.