Details

Blogito, ergo sum : En diskursanalys av identitetsskapande i bloggen Blogito, Ergo Sum : A Discourse Analysis of Identity Construction in the Blog

by Jansson, Elise

Abstract (Summary)

De senaste åren har bloggsfären utvecklats explosionsartat och bloggen blir mer och mer, på flera sätt, en del av människors vardag. Den här uppsatsen syftar till att beskriva och analysera diskurser om identitetsskapande i blogg. Detta har gjorts genom att med ett diskursanalytiskt angreppssätt, diskurspsykologi, analysera sex bloggar, tre unga kvinnor och tre unga män. Analysen kopplas även samman med teorier om identitetsskapande, livsstil och konsumtionssamhället. Tre tolkningsrepertoarer har identifierats och analyseras därmed. Repertoarerna behandlar vardagen som grund för bloggskribenternas inlägg, kroppens del i identitetsskapandet, samt ett hävdande av blogg och identitet som kan kopplas till en marknadsföring av självet.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:blogg webblogg identitet diskursanalys diskurspsykologi konsumtionssamhället diskurs tolkningsrepertoar

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.