Details

Biblisk symbolism : en undersökning om den bibliska symbolismen i Bröderna Lejonhjärta

by Tapper, Sandra; Eriksson, Sandra

Abstract (Summary)

Syftet med denna examensuppsats var att fördjupa oss i de bibliska symbolerna och försöka återfinna dem i barnlitteratur. Vi bestämde oss för att utgå ifrån barnboken Bröderna Lejonhjärta, av Astrid Lindgren. Det vi ville undersöka i texten var, förutom de bibliska symbolerna, om vi kunde finna tecken på en viss struktur och vissa skrivramar. Om så var fallet, härstammade de från Bibeln? Vi har arbetat med textanalys som metod för att få fram det vi sökte, men även tagit hjälp av tidigare forskning. Genom diskussioner och analyser kom vi bland annat fram till följande:

* Biblisk symbolism förekom

* Skrivramarna var tydliga

* Berättelsens struktur vilar på en trygg grund

I diskussionen har vi tagit upp betydelsen av trygghetsgestalter i barnlitteratur och hur viktiga vi tror att dessa gestalter är. Vi har också diskuterat andra former av strukturskrivande och på vilket sätt detta kan framställas i en text.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:barnlitteratur symboler tecken bibeln jungiansk psykologi litteraturanalys symbolteori astrid lindgren bröderna lejonhjärta trygghetsgestalter religion theology religionsvetenskap teologi faith and reason tros och livsåskådningsvetenskap psychology of religionspsykologi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.