Details

Bases moleculars de la diabetis tipus 2: Determinants genètics de l'amilina.

by Rojas Fernández, Isabel

Abstract (Summary)
Els dipòsits d'amiloide s'observen en els illots pancreàtics de la immensa majoria de persones que han sofert diabetis mellitus tipus 2, i constitueixen un fet característic en la història natural de la malaltia. El principal component d'aquest dipòsits és la amilina, un pèptid sintetitzat per la pròpia cèl.lula i secretat amb la insulina. La hipòtesi de treball del present projecte es basa en el fet que els dipòsits d'amiloide serien secundaris a una alteració en la expressió de l'amilina o bé en la síntesi del pèptid, i aquesta alteració podria estar determinada per un defecte genètic.
This document abstract is also available in .
Bibliographical Information:

Advisor:Novials Sardà, Anna; Gomis de Barberà, Ramon

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:medicina

ISBN:

Date of Publication:11/29/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.