Details

Barnmorskans arbete kring kostråd till gravida kvinnor : En deskriptiv tvärsnittsstudie

by Blomqvist, Sara; Thor, Johanna

Abstract (Summary)

Syftet med denna undersökning var att undersöka barnmorskans syn på kostrådgivning till gravida kvinnor, om och hur de ger information om kost och i så fall vad de informerar om. Vidare undersöktes till vilken grad barnmorskorna på mödravårdscentralerna följer de rekommendationer om kost till gravida kvinnor som Svenska Livsmedelsverket tagit fram. En deskriptiv tvärsnittsstudie genomfördes bland samtliga barnmorskor på mödravårdscentraler i Uppsala län. Det var 36 barnmorskor som deltog i studien (53 % svarsfrekvens) och som besvarade ett webbaserat frågeformulär. Resultatet från undersökningen visar att barnmorskorna ofta ger kostråd till den gravida kvinnan i samarbete med dietisten. Informationen ges då för det mesta både muntligt och skriftligt. Vidare visar resultatet att barnmorskorna anser att det är viktigt att ge kostråd till gravida kvinnor och att de allra flesta kvinnor får kostrådgivning på mödravårdscentralen. Barnmorskorna anser att de och den gravida kvinnan har ett gemensamt ansvar när det gäller information angående kost. Barnmorskorna grundar kostrådgivningen främst på Svenska Livsmedelsverkets rekommendationer och undersökningen visar att de informerar om det mesta som det Svenska Livsmedelsverket tar upp angående kost under graviditeten. Slutsatsen av denna undersökning är att barnmorskorna ger en individuellt anpassad kostrådgivning som följer det Svenska Livsmedelsverkets rekommendationer.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:nutritional recommendations guidance pregnancy midwife maternity clinic kostrådgivning graviditet barnmorska mödravårdscentral svenska livsmedelsverket caring sciences vårdvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.