Details

Bak-och matformar ur ett kundperspektiv Baking cups and food containers through a customer perspective

by Boman, Lena; Puregger, Amanda

Abstract (Summary)

Många bakverk och maträtter har någon slags form eller förpackning runt om sig. De här formarna kan vara tillverkade av olika material och det här konkurrerar i dagsläget med varandra. Syftet är att ge läsaren en djupare förståelse för vilka attribut som är viktiga för konsumenten samt vilken roll samhällsansvaret spelar för konsument och producent. En kvantitativ metod i form utav en enkätundersökning kommer att användas.Teorierna Corporate social responsibility, produktutveckling och produktdesign kommer att användas. Utifrån enkätundersökningar kommer empirin att samlas in. Attribut som täthet, stabilitet, lossningsförmåga och miljö är viktiga för konsumenten. Det samhällsansvar som tas är viktiga för intressenter och blir således en viktigt för producenterna.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Karlstads universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:kano produktattribut csr produktutveckling produktdesign business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.