Details

Avvikelsepunkter - ett nödvändigt ont, eller?

by Behrenfeldt, Magnus

Abstract (Summary)

Arbetes syfte är att få en bild av vilken syn människor som arbetar i projekt har på dess utgång. Fokus ligger främst på varför avvikelsepunkter har förekommit och vad detta beror på, är de ett nödvändigt ont?

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:projekt avvikelsepunkter business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.