Details

Avskaffandet av revisionsplikten : En studie om kreditgivningens förändring i fristående sparbanker och utländska bankers Sverigefilialer

by Broomé, Jannika; Edberg, Hanna

Abstract (Summary)

I mars 2008 stod en statlig offentlig utredning klar med förslaget att avskaffa revisionsplikten för alla små och medelstora aktiebolag, detta för att främja det svenska företagandet. Revisionen innebär sedan länge en kvalitetsstämpel vid arbetet med krediter och ett avskaffande skulle kunna innebära ändrade förutsättningar vid kreditgivningen. Den svenska bankmarknaden består till stor del av de fyra storbankerna; Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB. Dessa bankers inställning till förslaget har studerats i ett flertal uppsatser och rapporter. I denna uppsats genomförs därför tre personliga intervjuer med Sverigefilialer till utländska banker; Fortis Bank, DnB NOR Bank och Upplandsbanken (provinsbank inom Danske Bank) och två personliga intervjuer med fristående sparbanker; Sala Sparbank och Sparbanken i Enköping.

 

Revisionens betydelse idag och hur kreditgivningsprocessen därmed skulle påverkas vid ett avskaffande i de undersökta bankerna, visade sig skifta och tycktes bero på storleken på de företag som utgör bankernas kundkrets. I de fristående sparbankerna som arbetar med mindre företag visade det sig att revisionen används mycket vid kreditgivningen. Om revision inte fanns att tillgå i dessa banker skulle kreditgivningsprocessen skilja sig mycket från hur den ser ut idag. Högre krav skulle ställas på personlig borgen och kreditgivningen till aktiebolag skulle likna arbetet med kreditgivningen till handelsbolag.

 

De Sverigefilialer som arbetar med dotterbolag till stora utländska företag skulle enligt undersökningen inte behöva förändra kreditgivningen i särskilt stor utsträckning om revisionen inte fanns att tillgå, eftersom moderbolagen står bakom sina dotterbolag. Om revisionen inte fanns att tillgå vid kreditgivningen till de större företagen skulle inte kreditgivningsprocessen påverkas nämnvärt eftersom de större företagen har väl utvecklade ekonomifunktioner och redan är så granskade av sina ägare. I Upplandsbanken som arbetar med både mindre och större företag skulle kreditgivningsprocessen förändras olika beroende på företagets storlek.

 

I praktiken skulle ett avskaffande av revisionsplikten inte få några drastiska konsekvenser för kreditgivningsprocessen eftersom någon form av kvalitetsstämpel även i framtiden kommer att krävas in vid kreditgivning till aktiebolag.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:revisionsplikt bank sparbank sverigefilial kreditgivning kreditgivningsprocess business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.