Details

Autoanticossos contra receptors de folat i estat en folats a la poblaci¨® general, durant l'embar¨¤s i efecte sobre la subfertilitat en dones

by Berrocal Zaragoza, Maria Isabel

Abstract (Summary)
Els autoanticossos contra receptors de folat (AuAc-RF), que impedeixen el transport transmembranal de folat per aquesta ruta, s¡¯han associat amb anomalies del desenvolupament neuronal.S¡¯ha investigat les prevalences de portadors d¡¯AuAc-RF i l¡¯estat en folats a la poblaci¨® i a l¡¯embar¨¤s, la causa de la seva producci¨® i l¡¯efecte sobre la subfertilitat femenina.El 7.2% de la poblaci¨® i 6.3% de gestants eren portadors, sense perjudicar l¡¯estat en folats. Per¨° el folat plasm¨¤tic major dels cordons, indicava pres¨¨ncia d¡¯un mecanisme de compensaci¨®. Les portadores tenien 4.6 vegades major risc de tenir un nad¨® amb un pes al n¨¦ixer ¡ÜP25. AuAc-RF al cord¨® (7.5%) no s¡¯associava amb pres¨¨ncia materna, estat en folats del cord¨® ni amb pes de naixement. Alts consumidors de llet tenien 2.4 major risc de ser portadors respecte la resta de consumidors .
This document abstract is also available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Murphy,Michelle

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament d enginyeria qu¨ªmica

ISBN:

Date of Publication:05/08/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.