Details

Síntesis Audiovisual Realista Personalizable

by Melenchón Maldonado, Javier

Abstract (Summary)
RESUM: Es presenta un esquema únic per a la síntesi i anàlisi audiovisual personalitzable realista de seqüències audiovisuals de cares parlants i seqüències visuals de llengua de signes en àmbit domèstic. En el primer cas, amb animació totalment sincronitzada a través duna font de text o veu; en el segon, utilitzant la tècnica de lletrejar paraules mitjançant la ma. Les seves possibilitats de personalització faciliten la creació de seqüències audiovisuals per part dusuaris no experts. Les aplicacions possibles daquest esquema de síntesis comprenen des de la creació de personatges virtuals realistes per interacció natural o vídeo jocs fins vídeo conferència des de molt baix ample de banda i telefonia visual per a les persones amb problemes doïda, passant per oferir ajuda a la pronunciació i la comunicació a aquest mateix collectiu. El sistema permet processar seqüències llargues amb un consum de recursos molt reduït, sobre tot, en el referent a lemmagatzematge, gràcies al desenvolupament dun nou procediment de càlcul incremental per a la descomposició en valors singulars amb actualització de la informació mitja. Aquest procediment es complementa amb altres tres: el decremental, el de partició i el de composició.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Martínez Marroquín, Elisa

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:eals comunicacions i teoria del senyal

ISBN:

Date of Publication:07/13/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.