Details

Att vara eller icke vara - det är frågan. : En studie om vikarier inom offentlig sektor. To be or not to be, thats the question. : A study about deputy in the public sector.

by Gustafsson, Sofia; Blomberg, Susanne

Abstract (Summary)

Studiens syfte är att belysa det sociala samspelet mellan vikarier och ordinarie personal inom vård och omsorg i kommunen. Hur upplever vikarien sin roll och hur upplever de att de blir mottagna på arbetsplatsen? Vi speglar även den ordinarie personalens tankar och känslor kring att ofta arbeta med vikarier. Hur påverkas de av att en ny medlem kommer in i gruppen? Hur ser de på vikarien och hur förändras deras arbetssituation?

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:vikarier socialt samspel yrkesroll vård och omsorg civics samhällsvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.