Details

Att vara eller icke vara attraktiv för studenter : en analys av studenters köpbeslut gällande Uppsala Stadsteater

by Schmidt, Anna; Hildebrand, Anna

Abstract (Summary)

Upplevelseindustrins omsättning ökar men områden inom den följer inte samma utveckling, till exempel teater som tappat besökare de senaste åren. På uppdrag av Uppsala Stadsteater avser uppsatsen att ge en tydligare bild av studenters uppfattning och köpbeteende gällande Stadsteaterns utbud för att attrahera denna grupp som har låg besöksfrekvens. Genom att undersöka teaterns befintliga marknadsföring mot studenterna ges möjlighet att se hur den kan utvecklas för att mer resultatrikt nå ut till dem. Teorier om konsumentbeteende och marknadsföring av kulturorganisationer används för att analysera resultatet som insamlades genom en enkätundersökning bland studenterna. Studenter föredrar ett lägre pris samt att de förlitar sig på personer i omgivningen. Brist på tid och mängden aktiviteter i studentvärlden som teatern konkurrerar med måste också beaktas. En förbättrad marknadsföring tillsammans med samarbeten med studentorganisationer och att Stadsteatern ser över utbudet borde resultera i fler studenter som besökare.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.