Details

Att motarbeta skolmobbning Sätt att förebygga mobbning och att stoppa den mobbning som trots allt uppkommer.

by Hedlund, Anna-Karin

Abstract (Summary)
Eftersom mobbning tyvärr alltid är aktuellt valde jag det som ämne för min uppsats. Jag har tittat närmare på olika metoder för hur man kan både förebygga och stoppa mobbning. Dessutom har jag genom att läsa de lokala handlingsplanerna mot mobbning från olika skolor bildat mig en uppfattning om hur läget ser ut “ute i verkligheten”. Avslutningsvis har jag själv, utifrån de kunskaper som litteraturstudier mm har givit mig, utarbetat ett förslag till handlingsplan mot mobbning. Undersökningen visar i stort att ett system med ett mobbningsteam bestående av vuxna kompletterat med kamratstödjare bland eleverna verkar vara en väl använd och fungerande utgångspunkt i arbetet mot mobbning . Likaså tycks ett strukturerat samtal med mobbaren i enrum vara en beprövad och effektiv metod när det gäller att agera mot uppkommen mobbning. Nyckelord Keyword Mobbning, handlingsplan, kamratstödjare, mobbningsteam, Farstametoden.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:mobbning handlingsplan kamratstödjare mobbningsteam farstametoden

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.