Details

Aspectes caòtics i fractals en el comportament organitzacional: Caos, organitzacions i management.

by Panyella i Roses, Magí

Abstract (Summary)
Aquest treball tracta, en primer lloc, sobre les possibilitats d'aplicació de la teoria del caos a l'estudi de les organitzacions i el canvi organitzatiu, a la seva comprensió i gestió des d'una nova perspectiva. La part teòrica és una introducció als principals conceptes implicats en el què es coneix com a teoria de la complexitat, centrant-se principalment en el concepte de caos determinista i el d'autoorganització sense oblidar, però, la seva relació amb altres conceptes importants com els de règim dinàmic, no linealitat i fractals i la seva aplicacio a les ciències socials i a la teoria de l'organització en particular. La part empírica és el resultat d'un estudi fet en organitzacions reals utilitzant metodologia quantitativa i qualitativa. Quantitativament prenent la grandària com a variable important en l'evolució de les organitzacions i, aplicant un model de creixement no lineal (equació de Verhulst) clàssic en el tractament de dades des de la teoria del caos. Qualitativament, utilitzant l'entrevista per a la identificació d'indicadors en organitzacions immerses en règims dinàmics diferents pel que fa a la variable grandària. Les estratègies de recerca utilitzades són doncs, l'estudi i comparació de casos i la "Grounded Theory Methodology". En segon lloc, aquest treball pretén ajudar a construir què signifiquen conceptes com caos, autoorganització, fractals, atractors... quan els apliquem a la vida i evolució de les organitzacions, mitjançant la interrelació entre teoria i resultats obtinguts. Hi ha doncs, un intent de desenvolupament teòric, en un marc paradigmàtic emergent en la teoria de l'organització.
This document abstract is also available in .
Bibliographical Information:

Advisor:Munné Matamala, Frederic

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:psicologia social

ISBN:

Date of Publication:06/10/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.