Details

Arbetet med de individuella utvecklingsplanerna : Några lärares uppfattningar i grundskolans tidiga skolår The work on individual development plans : Opinions of some teachers in primary school

by Versén, Julia; Burning, Ramona

Abstract (Summary)

Syftet med denna studie är att få insikt i hur verksamma lärare i grundskolans tidiga skolår uppfattar arbetet med IUP

Våra frågeställningar är:

- Hur uppfattar lärare i grundskolans tidiga skolår arbetet med IUP?

- Vad uppfattar lärare i grundskolans tidiga skolår att en bra IUP är?

För att besvara dessa frågor genomförde vi åtta kvalitativa intervjuer med verksamma lärare i grundskolans tidiga skolår. Vi fann detta ämne intressant då man som lärare är ålagd att skriva individuellautvecklingsplaner för varje elev. Då detta är en ny företeelse ville vi se vad lärare har för uppfattning om detta. I vårt resultat presenterar vi de olika uppfattningarna vi ringat in. Vi har kommit fram till att åsikterna om de individuella utvecklingsplanerna är många och att flera lärare fortfarande är osäkra på hur de ska skrivas och utformas.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:individuell utvecklingsplan iup bedömning omdömen utvecklingssamtal education pedagogik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.