Details

Ansvar och säkerhet för känslig information när den skickas med e-post

by Liljeström, Katarina

Abstract (Summary)
I uppsatsen diskuteras vem som kan anses bära ansvaret för känslig information och vid vilken tidpunkt detta ansvar kan anses gå över från en part till en annan när informationen skickas med e-post. I uppsatsen finns också en kort presentation av de Eg-rättsliga regler som finns på området samt en presentation av några tekniska metoder för att åstadkomma säkerhet för information som skickas med e-post. Nyckelord Keyword känslig information, elektronisk kommunikation, informationsutbyte, ansvar, e-post, förklaringsmisstag, befordringsfel, IT-rätt Avdelning, Institution Division, Department Datum Date 2003-08-25 Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Affärsjuridiska programmet 2003/29 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/ajp/029/ Titel Title Författare Author Ansvar och säkerhet för känslig information när den skickas med e-post Responsibility and security for delicate information when sent by e-mail Katarina Liljeström Sammanfattning Abstract The main discussion in the essay concerns who can be considered responsible for delicate information and at which point this responsibility is transferred from one part to another when information is sent by e-mail. The essay also contains a presentation of the existing rules in the EGlaw on the subject and a presentation of some technical methods used to achieve secure transactions for delicate information when sent by e-mail. Nyckelord Keyword delicate information, computer communication, information exchange, responsibility, e-mail, declerationfault, fowardingfault, IT-law 1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:känslig information elektronisk kommunikation informationsutbyte ansvar e post förklaringsmisstag befordringsfel it rätt

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.