Details

Anell de pedra, L'

by Mesa Vázquez, Rufino

Abstract (Summary)
RESUM: LAnell de pedra és una aliança amb la natura i una reflexió oberta sobre la comunicació que sexperimenta en contacte amb ella. Presenta un ordre en la complexitat de lacte creatiu i manifesta la voluntat de fer un pacte estable. Vol ser una gnosi, un fil dunió entre el pensament estètic, la sensibilitat espiritual i el paradigma emergent. Amb la informació disponible sobre lexistència paradoxal de les coses, la tesi defineix una gràfica virtual amb tres àrees de realitat: El món exterior construït amb matèria inerta, base comuna de la realitat. Les coses sensibles encarnades en el cicle de la vida i la mort. Allò que emergeix de lactivitat mental, les hipòtesis de treball científic i les obres dart. Aquests universos estan traspassats per un fil invisible unit a les lleis de la física, als processos metabòlics i bioquímics que constitueixen la base de la vida. La visió del paradigma emergent, post cartesià, unifica la matèria, la vida i la ment i ens obliga a definir de bell nou la relació existent entre lhome i la resta déssers vius. La raó humana no és una característica diferenciadora de la resta danimals, sinó que és una qualitat que ens unifica amb ells, ens situa en la mateixa línia devolució de la vida. En la roda dels canvis, en la transformació de la matèria, tant sols estem en altre nivell, en una fase de complexitat diferent. Lart pot ser ara una manera que lhome fa servir per connectar amb lalè invisible del món, amb el llenguatge encriptat que presenta la natura. Des de la perspectiva de la realitat estètica, lobra dart és el vehicle que posa en comunió la matèria i les seves produccions, és el nodol de les xarxes de relació entre la matèria, la vida i la cultura. LAnell de pedra vol mitigar el dolor de la vida i apaivagar els nivells dincertesa. La seva forma presenta un ordre amb el qual es mira el misteri inefable del món, en ell queda emmirallat un patró de conducta que sauto replica, que balla sobre un fons caòtic i genera ontologia. Aquesta percepció de la matèria sensible lhe anomenada la realitat estètica. Tot emergeix daquesta premissa; la qualitat creativa de la matèria. El món que veiem, és la seva obra i en ella intentem trobar-nos i acomodar la nostra existència. La ressonància creadora, les hierofanies que emanen duna muntanya, no són la veu del sagrat, són constatacions de la realitat estètica, intuïcions creatives, revelacions, fruït danàlisis de la raó científica. Hem de pensar, però, que tot és físic, incloent les emocions i els pensaments, tot emergeix duna memòria implicada en la matèria que es desplega als ulls per mitjà de reaccions físiques i químiques. Lunivers es revela a la mirada com holografies, creacions instantànies de la ment que queden unides per xarxes de relació física. En el fons caòtic del món i la ment, tot és atzar i necessitat, intercanvi denergia i informació. El procediment de treball ha portat varies direccions: Constatar en lexperiència de camp que la ressonància de la matèria es comunica i traspassa els tres àmbits anunciats. La recerca i documentació daspectes sensibles en la natura, com a eina que ajuda a conèixer la condició humana. Elaborar la idea que lart és també el llenguatge de la natura, ja que aquesta està sotmesa al cicle creatiu de la vida i de la mort. La vida també és art i aparença; pregunta obsessiva que cerca el seu significat en una contínua transformació. CONCLUSIONS: Com a escultor he assajat escenaris per fer accions en la cara fosca de la realitat: les ocultacions. Com a resposta a les meves conviccions, allí, on les simetries fonamentals de les partícules presenten el principi dincertesa, he presentat lobra, allí he redactat el compromís conceptual de laliança. En el món exterior, en el de les coses tangibles he installat la forma de lanell de pedra.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Chancho Cabré, Joaquim

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:escultura

ISBN:

Date of Publication:06/29/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.