Details

Anatomia, química i física experimental al Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona (1760-1808)

by Pérez Pérez, Núria

Abstract (Summary)
El desenvolupament de la cirurgia moderna va venir determinada per un increment en la demanda de personal sanitari per tal datendre els soldats dispersos en els diferents fronts oberts arreu dEuropa. Els Reials Col·legis de Cirurgia són les institucions sanitàries de la Il·lustració més importants que va impulsar la monarquia borbònica espanyola. El Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona, fundat el 1760, va ser el segon col·legi creat a Espanya en una àrea geogràfica peninsular fronterera amb França. Des que la monarquia borbònica va clausurar les universitats catalanes el 1714 i va fundar la Universitat de Cervera, lúnica institució capaç datorgar graus acadèmics universitaris en disciplines relacionades amb la salut a Catalunya era el Col·legi barceloní. Fins i tot els estudiants de medicina de la Universitat de Cervera havien de cursar lanatomia al col·legi de Barcelona. El programa acadèmic que es va instaurar en els nous col·legis de cirurgia era diferent de la formació tradicional de caire gremial establerta per als cirurgians i barbers. Els nous físics-cirurgians no només volien conèixer sobre terapèutica sinó que estaven igualment atrets per lanatomia, la fisiologia, i la patologia; en general, els interessava tot allò que fes referència a allò que anomenaven economia corporal. A finals del segle XVIII i principis del XIX, cirurgians, metges i farmacèutics es van reunir en la Facultat Reunida, i a mitjan del segle XIX, la Facultat de Medicina de la restablerta Universitat de Barcelona va poder atorgar títols de llicenciat en medicina i cirurgia. Per tant, sha de considerar de cabdal importància la condició de cirurgià-metge dels programes docents dels nous col·legis de cirurgia espanyols, entre els quals es trobava el barceloní. En aquest context, les regulacions del col·legis de cirurgia van proposar una nova forma de transmissió del coneixement alhora que un nou mètode pedagògic-. Les ordenances van establir la celebració de juntes literàries, sessions periòdiques en què els catedràtics del col·legi presentaven dissertacions davant del claustre de professors i els alumnes. Els manuscrits corresponents a les dissertacions del col·legi de Barcelona shan preservat fins a lactualitat i han constituït la font primària daquesta recerca, la qual ha examinat el rol i la recepció de les noves ciències aplicades a lart de curar en el període comprés entre els anys 1760 i 1808. Lanàlisi de la documentació ha posat de manifest que la química i la física experimental estaven força presents a les dissertacions del col·legi barceloní. Aleshores, la química començava a ser considerada una professió, una activitat útil que disposava dels seus propis canals de difusió articles, llibres de text, etc.- En aquest sentit, la memòria de la tesi doctoral dona testimoni de la presència de la química en els actes acadèmics del col·legi de cirurgia, així com també de la crucial capacitat explicativa que aquest saber aportava per elucidar els processos que tenien lloc en leconomia corporal, en la salut i en la malaltia, en un context mèdico-quirúrgic. Cal destacar, a títol dexemple, que la memòria deixa ben palès com lestudi dels aires, la química pneumàtica, travessa les fronteres de la química, la física i la medicina. La memòria es fa ressò dels pros i els contres, les controvèrsies suscitades de molts dels tòpics presentats a les sessions (introducció de la vacuna a Espanya, els tumors, el galvanisme, la sífilis, etc.), debats que es troben en aquesta important sèrie documental. Les juntes literàries shan de contemplar com a pràctiques de comunicació i transmissió del coneixement científic adreçades als alumnes i també a audiències més generals. Aquesta activitat de divulgació del coneixement, cal entendre-la igualment com a fòrum de legitimació professional, dactualització i dintercanvi de sabers davant dexperts professionals de la cirurgia i la medicina a la Catalunya de la Il·lustració.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Martínez Vidal, Àlvar

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:436 departament de filosofia

ISBN:

Date of Publication:06/15/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.