Details

Analys av returprocessen på Schenker Logistics AB Analysis of the return process at Schenker Logistics AB

by Bakalbasic, Dzenan

Abstract (Summary)

Detta examensarbete har genomförts på Schenker Logistics AB där målsättningen har varit att analysera den nuvarande returprocessen och därefter presentera eventuella förbättringsförslag.

Den information som ligger till grund för resultatet av detta arbete har införskaffats via observationer och intervjuer med de personer som arbetar i returprocessen.

Analysen som utfördes resulterade i att ett flertal brister kunde identifieras i returprocessen. Alla dessa brister bidrog till att komplikationer uppstod vid returhanteringen av gods på Schenker Logistics AB. Några exempel på brister som identifierades är att gods som var i godkänt fysiskt skick, returnerades till Schenker Logistics AB utan angiven orsak till returleveransen. Dessutom dokumenterades inte skadeorsaker hos någon part i försörjningskedjan, vilket bidrog till att Schenker Logistics AB var ovetande om skadans uppkomst samt vem/vad som bidrog till att skadan uppstod. Ytterligare brister som kunde identifieras i returprocessen är att fraktsedlar med ett specifikt nummer ofta försvann, fraktsedlar som är synnerligen viktiga för att Schenker Logistics AB ska kunna hantera returgodset. Vidare identifierades brister i form av omotiverat antal hanteringsställen av returgodset både internt på Schenker Logistics AB men även externt. Detta utgör en risk till att returgodset kommer i kontakt med vanligt gods, men även att det kan uppstå fysiska skador på både returgodset och det vanliga godset. Utöver dessa brister finns det några fler som omnämns och förklaras mer i rapporten.

De förbättringsförslag som presenteras i denna rapport innefattar förändringar som kan leda till att returprocessen på Schenker Logistics AB, men även i hela försörjningskedjan, blir mer kontrollerad och hållbar jämfört mot dagens situation. Förutom en halvering av antalet scenarier som uppstår på Schenker Logistics vid mottagandet av returgods, kan dessa förändringar även bidra till kostnadsbesparingar i form av hanteringskostnader och administrativa kostnader hos både Schenker Logistics AB och deras kund Shell.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:reverse logistics return process distribution analysis omvänd logistik returprocess processanalys industrial organisation administration and economics industriell och ekonomi other engineering övrig teknik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.